UAB "Nacionalinė Farmacijos Grupė" vadovybė:

Valdybos pirmininkė
Eglė Audronė Zulanienė
Valdybos narė
Rūta Bagdonavičienė
Valdybos narė
Mariola Krystyna Pražmowska
Valdybos narys
Jacek Dauenhauer
Valdybos narys
Tomas Tumėnas

UAB "Limedika" vadovybė:

Valdybos pirmininkė
Eglė Audronė Zulanienė
Valdybos narė
Rūta Bagdonavičienė
Valdybos narys
Alvydas Turskis
Valdybos narys
Arūnas Grigaliūnas